Select your language

TeleDermatoScopie

Wat is het?

Wat is het?

Dermatoscopie is het bestuderen van huidaandoeningen. Door middel van TeleDermatoScopie kan de huisarts huidmaligniteiten (huidkanker) vroeg opsporen. 

Met TeleDermatoScopie kan de huisarts snel en eenvoudig specialistisch advies aanvragen bij een dermatoloog. In eerste instantie blijft u dus bij uw eigen huisarts onder behandeling. 
Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

De huisarts maakt foto’s van uw huidprobleem en verstuurt deze samen met de relevante gegevens via een beveiligde website naar een dermatoloog. Er worden in ieder geval drie foto's gemaakt: 1 klinische overzichtsfoto van uw lichaamsdeel, 1 klinische detailfoto op macro niveau en 1 dermatoscopische foto van het huidprobleem.
teledermatoscopie-197x263.jpg
Uitslag

Uitslag

De dermatoloog geeft de huisarts een diagnose en advies over de behandeling. Vervolgens bespreekt uw huisarts de uitslag en een behandelplan met u. Hiervoor wordt een aparte afspraak met u gemaakt. 

TeleConsultatie, waar TeleDermatologie (TeleDermatoScopie maakt deel uit van TeleDermatologie) onderdeel van is, gaat af van het verplicht eigen risico voor de basisverzekering, maar komt in plaats van het ziekenhuisbezoektarief waardoor TeleConsultatie voor u vele malen goedkoper is.