Select your language

Diabeteszorg

Wat is diabetes?

Wat is diabetes?

Er zijn meerdere typen diabetes, ook wel suikerziekte genoemd, waarvan type 1 en type 2 de bekendste zijn. Iedereen kan diabetes krijgen.

Type 1 is een auto-immuunziekte, dat wil zeggen dat het afweersysteem van het lichaam niet goed werkt.

Type 2 is een chronische stofwisselingsziekte. Bij diabetes zit er te veel suiker in het bloed. Het lichaam kan de bloedsuiker niet op peil houden doordat het lichaam te weinig van het hormoon insuline heeft, niet meer goed op insuline reageert of geen insuline meer maakt. 

Voorbeelden van klachten zijn veel plassen, dorst, moeheid, jeuk en infecties. Later kunnen ook problemen ontstaan met de ogen, de nieren, het zenuwweefsel, het hart en de bloedvaten.

Niet roken, de juiste voeding, veel bewegen en een gezond gewicht zijn heel belangrijk ter voorkoming van diabetes type 2. 
Voor wie?

Voor wie?

Alle patiënten met diabetes type 2 kunnen bij Huisartsenpraktijk de Makroon terecht voor diabeteszorg. 
Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Drie keer per jaar ontvangt u een uitnodiging voor controle bij de Physician Assistant, één keer per jaar voor controle bij de huisarts. Voorafgaand aan de drie controlemomenten bij de Physician Assistant wordt door de doktersassistent(e) uw bloed geprikt. Daarna meet de Physiciasn Assistant uw bloeddruk en gewicht en worden zaken als medicijngebruik, klachten en leefstijl besproken. Voor het jaarlijks controlemoment bij de huisarts wordt een bloed- en urineonderzoek afgenomen waarvan de huisarts de uitslag met u zal bespreken samen met zaken als het ziekteverloop en eventuele andere problemen. De huisarts en de Physician Assistant werken uiteraard nauw samen aan uw diabeteszorg, waarbij de huisarts altijd de eindverantwoordelijkheid heeft. 

Naast de bovengenoemde controlemomenten vindt er één keer per jaar een voetonderzoek plaats en om het jaar een fundusonderzoek (oogonderzoek) plaats. In individuele gevallen kunnen daarnaast andere zorgverleners nog bij uw diabeteszorg worden betrokken, zoals een diëtiste, fysiotherapeut, podotherapeut (voetzorg) of een oogarts of optometrist. 

Diabeteszorg in de huisartsenpraktijk gaat niet af van het verplicht eigen risico van de basisverzekering.