Select your language

Logopedie

Wat is het?

Wat is het?

De logopedist behandelt en adviseert bij problemen met spreken, slikken of taal. Bijvoorbeeld ten gevolge van:

  • een beroerte (CVA)

  • parkinson

  • dementie

  • aangeboren hersenletsel

  • huntington

  • een tumor

  • beroerte (CVA) of een ongeval

U heeft een verwijzing nodig van de huisarts.
Voor wie?

Voor wie?

Heeft u problemen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor of slikken? De logopedist kan u oefeningen en advies geven om deze problemen te verminderen of te verhelpen. Logopedie helpt u (weer) goed te leren praten en te communiceren en het slikken veilig te laten verlopen.

Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

De logopedist brengt samen met u in kaart welke klachten u het meest hinderen. Hierna volgt een logopedisch onderzoek. Nadat de uitkomsten besproken zijn, wordt er met u een logopedisch behandelplan opgesteld, waarin de doelen van de behandeling staan. De logopedist geeft oefeningen en adviezen om problemen met spreken, taal en slikken te verhelpen of te verminderen. U leert uw eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te gebruiken. Indien nodig helpt de logopedist u omgaan met een hulpmiddel om te kunnen communiceren.  Waar nodig worden andere disciplines en/of mantelzorgers bij de behandeling betrokken.

Tenise Boverhof-van de Ven, Amstelring

Tenise Boverhof-van de Ven, Amstelring

Tenise Boverhof-van de Ven, logopediste Amstelring
Gebouw De Makroon
Telefoon: 020-7561148 of e-mail