Select your language

Geestelijke Gezondheidszorg

Wat is het?

Wat is het?

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) richt zich op:
 • voorkomen van het ontstaan van psychiatrische stoornissen (preventie)
 • ondersteuning bieden bij psychische klachten 
 • zo nodig kortdurende behandeling bieden om psychische klachten te verminderen
 • ondersteunen van mensen met een psychiatrische stoornis zodat deze kunnen deelnemen aan de samenleving
 • bieden van (ongevraagde) hulp aan mensen die ernstig verward/ verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp zoeken
In Huisartsenpraktijk de Makroon werkt de Consulent Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) onder supervisie van de huisarts. Er wordt zorg verleend aan mensen met lichte tot matige pyschische klachten. Bij ernstige of meer complexe problematiek, is een meer specialistische behandeling noodzakelijk. Specialistische behandeling wordt door de gespecialiseerde GGZ verleend. De huisarts verwijst de patient dan door naar een specialist of GGZ instelling.
Voor wie?

Voor wie?

Geestelijke Gezondheidszorg is er voor iedereen, van jong tot oud, met:
 • angst en spanningsklachten
 • chronisch psychiatrische klachten
 • concentratieproblemen en hyperactiviteit
 • geheugenproblemen
 • overspanning en burn-out
 • psychotische klachten
 • relatieproblemen
 • rouw en verliesverwerking
 • schokkende gebeurtenissen
 • seksuele problemen
 • slaapproblemen
 • somatisch onvoldoende verklaarbare klachten
 • stemmingsklachten
 • verslavingsproblemen
 • werkgerelateerde klachten
 • geestelijke klachten door lichamelijke ziekte van u zelf of een naaste
Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

De Consulent Geestelijke Gezondheidszorg ondersteunt de huisarts bij de zorgverlening bij psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek. 

In het eerste gesprek worden uw klachten, omstandigheden en vragen in kaart gebracht.

Vervolgens worden u en de huisarts geadviseerd over een mogelijke aanpak van uw klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de Consulent Geestelijke Gezondheidszorg, bij de huisarts of verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling).

Afspraken bij de Consulent Geestelijke Gezondheidszorg gaan niet van het eigen risiso van de patiënt af

E-health GGZ

E-health GGZ

Ter ondersteuning van consulten bij onze Consulent GGZ, biedt Huisartsenpraktijk de Makroon ook een E-health toepassing aan voor Geestelijke Gezondheidszorg. Hiermee kunt u zelf thuis werken aan uw herstel door het kijken van video’s of het lezen van teksten die u informatie geven. Lees hier meer.
Afspraken

Afspraken

Afspraken bij de Consulent Geestelijke Gezondheidszorg kunnen niet online worden geboekt. Mocht u de afspraak onverhoopt moeten verzetten of afzeggen kunt u dit uitsluitend 24 uur vóór aanvang van de afspraak bij de assistente doen.

Komt u te laat of niet op uw afspraak bij de Consulent Geestelijke Gezondheidszorg, of zegt u uw afspraak binnen 24 uur voor aanvang af, dan worden hiervoor de volgende kosten in rekening gebracht:
- 50 euro indien de afspraak een intakegesprek betreft,
- 25 euro voor een vervolggesprek.

Is dit twee keer gebeurd? Dan wordt het contact met de Consulent Geestelijke Gezondheidszorg stop gezet en wordt u terugverwezen naar uw huisarts.