Select your language

Ouderengeneeskunde

Ook Amsterdam vergrijst

Ook Amsterdam vergrijst

Nederland vergrijst: in de komende jaren zal het percentage ouderen (65 plussers) gestaag stijgen. Ook een dynamische stad als Amsterdam ontkomt niet aan deze trend. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat ouderen, die vroeger op hoge leeftijd de stad ontvluchten, nu juist ervoor kiezen in de stad te blijven. De bevolkingspiramide laat zien dat het aandeel ouderen in een grote stad als Amsterdam, de laatste jaren, iets toeneemt.
Met het vorderen van de leeftijd neemt de behoefte aan (medische) zorg ook toe. Daarnaast is er een maatschappelijk en politieke ontwikkeling is die erop gericht is ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Dit vraagt om een nieuwe aanpak in de (medische) zorgvoorziening voor deze groep.

Specifieke kennis en ervaring

Specifieke kennis en ervaring

Ouderengeneeskunde is een belangrijke speerpunt van onze praktijk. Wij beschikken over de specifieke kennis en ervaring die nodig is om de juiste zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen te leveren. 

Wij besteden alle aandacht aan de kwaliteit van het leven van de patiënt en kijken vooral naar welke mogelijkheden er zijn om zo veel mogelijk uit het leven te blijven halen. Onze visie is dat we er alles aan doen ouderen zo lang mogelijk en zelfstandig thuis te laten wonen. 

 

Huisartsenzorg in woonzorghuizen

Huisartsenzorg in woonzorghuizen

Voor een aantal woonzorghuizen in Amsterdam Centrum verzorgt Huisartsenpraktijk De Makroon de huisartsenzorg. Vanuit ons team zijn specifiek huisartsen Dr. Karim Bouch en/ of Dr. Niek ter Mors in de woonzorghuizen de vaste gezichten voor zowel de patiënt en de familie als ook voor het medisch team van een woonzorghuis. 

Huisartsenpraktijk de Makroon verzorgt de huisartsenzorg in Amstelring Verpleeghuis De Makroon , Domus Magnus Het Hendrickszhuys en Domus Magnus De Uylenburgh. Wilt u een afspraak met de huisarts? Meldt u zich bij de verzorgende voor het reserveren van een plaats op de visitelijst.