Select your language

Cardiovasculair Risicomanagement

Wat is het?

Wat is het?

Cardiovasculair risicomanagement, afgekort CVRM, is het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

In Nederland zijn hart- en vaatziekten een belangrijke factor van sterfte. De ziekten kunnen aangeboren zijn maar ook worden veroorzaakt door leefstijl.

Enkele voor de meeste mensen bekende voorbeelden van hart- en vaatziekten zijn hartfalen, hartinfarct, hartstilstand, hartkloppingen, beroerte, TIA, herseninfarct, hersenbloeding, trombose en vernauwingen van (slag)aders. 
 
U kunt het risico op hart- en vaatziekten verkleinen door bijvoorbeeld te stoppen met roken, gezonder te eten, minder alcohol te drinken, meer te bewegen, overgewicht te verminderen, stress te verminderen en zorgvuldig medicijngebruik. 

Voor wie?

Voor wie?

In aanmerking voor cardiovasculair risicomanagement komen mensen met:
 
  • hart- en vaatziekten die niet (meer) onder controle staan in het ziekenhuis
  • diabetes type 2 of een gestoorde glucose
  • hoge bloeddruk
  • verhoogd cholesterol
  • overgewicht (Body Mass Index boven 25)
  • tabaksmisbruik
  • een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten gezien familie achtergrond
Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

U ontvangt drie keer per jaar een uitnodiging om uw bloeddruk te laten opmeten bij de doktersassistent(e). Daarnaast wordt u één keer per jaar uitgenodigd voor een bloed- en urineonderzoek. Voor de afgifte van bloed en urine dient u nuchter te zijn. Eén week nadat bloed en urine onderzocht zijn heeft u een gesprek met de Physician Assistant. Uw bloeddruk en lichaamsgewicht worden opgenomen en de uitslagen, ook van het eerdere bloed- en urineonderzoek, worden met u besproken. Vervolgens wordt samen met u een (behandel)plan voor het komende jaar gemaakt om het risico op hart- en vaatziekten zoveel mogelijk te beperken. 

De resultaten van alle bovenbeschreven onderzoeken worden door de doktersassistent(e) en Physician Assistant altijd aan de huisarts voorgelegd, welke de eindverantwoordelijke is.